Pelvikodden – planer om oppgradering

Trapp på Halden Brygge

Kommunen forbereder seg til sommeren – og ønsker ditt råd!

Natur og idrett ønsker å utbedre baderampen/badetrappen ved Halden brygge.

Vellet har fått en forespørsel fra Natur og idrett i Bærum kommune, som vi velger å sende ut til våre beboere, da det er flere aspekter ved disse spørsmålene, som vi gjerne vil avdekke grundig.
Imidlertid er kommunen usikker på om det er riktig å kopiere den gamle løsningen.  Et alternativ kan være en enklere løsning, for eksempel en god trapp i saltvannsbestandig aluminium (rutemønster) med rekkverk som følger trappen ned i vannet. Dette ville innebære å fjerne eksisterende konstruksjon. Trappen kan evt. begrenses til den nederste delen av skråningen, istedenfor dagens løsning der trapp og rampe følger hele bryggesiden nedover terrenget.

For å gjøre den riktige vurderingen ønsker kommunen å ha så mye kunnskap som mulig om dagens situasjon, om ikke minst om den kulturhistoriske verdien av Halden brygge.

Kommunen er takknemlig for å motta innspill til følgende spørsmål:

  1. Vi lurer på om rampen opprinnelig var ment å gi mulighet for å sjøsette joller, er det noen som vet noe om det?
  2. Vi har inntrykk av at det er et behov for en ordning som letter badingen for eldre og folk som er dårlig til beins, derfor er jo rekkverk et viktig poeng. Men det jo andre steder på odden det går greit å komme seg ut. Hvor viktig er akkurat dette punktet for badende ved Pelvikodden?
  3. Hva tenker dere om en løsning som beskrevet innledningsvis, med aluminiumstrapp?
  4. Vi bør etterstrebe større tilgjengelighet for alle, også rullestolbrukere på selve kaia. Har noen innspill på hvordan dette kan gjøres?

Hvis du ikke har noen innspill, er det uansett verdifullt om du deler av din kunnskap om tidligere bruk av Halden brygge. Visstnok har bryggen fungert som beredskaps-brygge da det var flyplass på Fornebu. Kommunen har ellers kommet over et bilde fra 1915 som viser anløp av en litt større båt:

Halden Brygge - Pelvikodden 1915

http://brmweb.barum.folkebibl.no/cgi-bin/websok-lokalsamling?tnr=10468

Alle innspill mottas med takk av Elin Horn

Mailto: elin.horn@baerum.kommune.no

Landskapsarkitekt i Natur og idrett, Bærum kommune – Avdeling for park, landbruk, natur og kulturvern

Tlf. direkte 67 50 42 07 / 41 52 96 65