Nyheter

«B-B-B» – «Bane-Buss-Båt» – prosjektet er lansert!

Trafikkforholdene på Fornebu er i ferd med å gi store frustrasjoner for våre medlemmer – og vi ser en stadig forverring.

Dette har derfor vært en av vellets primærsatsinger i 2013;

Nærmest stillestående kø ut fra Fornebu i rushtiden og overfylte busser, er ikke det vi ønsket oss med "Nye Fornebu!

Nærmest stillestående kø ut fra Fornebu i rushtiden og overfylte busser, er ikke det vi ønsket oss med «Nye Fornebu!

Snarøen vel har engasjert seg sterkt i arbeidet med å få på plass;

 • nytt kollektivfelt på Fornebu (Buss)

 • båtforbindelse til Oslo (Båt)

 • samt å påvirke prosessen med å få T-banen inn i Nasjonal transportplan, slik at den kan bli realisert – ikke bare diskutert. (Bane)

Vår visjonen er å bedre kollektivsatsingen på Fornebu – til beste for beboere, ansatte og besøkende. Målet er å få på plass de nødvendige bane, buss, og båtløsningene som gjør at visjonen om Fornebulandet som et av de mest spennende byutviklingsprosjektene i Norges moderne historie kan realiseres.

logo

Prosjektet B-B-B ble etablert for ca. et år siden. Akronymet står for ”Bane – Buss – Båt ” og er grunnlagt av en gruppe representanter fra beboere i regionen og ansatte fra de største bedriftene på Fornebu. Prosjektgruppen har hatt månedlige møter – og i lang tid forsøkt å påvirke gjennom valgte kanaler. Gruppen jobber for å sikre at det blir fortgang i å implementere de vedtatte kollektive transportløsningene, samt at nødvendige avgjørelser blir tatt for de løsningene som ennå ikke er vedtatt. Vi har allerede gjort koordinerte og frittstående utspill mot nasjonale og kommunale politikere, i tillegg til media.

Gruppen består av de tre lokale vellene; Snarøen vel, Lagodden vel og Foreningen til Fornebos vel. Vi representerer i fellesskap beboerne i regionen.  Representanter for bedriftene; Telenor, Statoil, Aker Solutions og EVRY, representerer et stort antall ansatte som daglig har sitt arbeid på Fornebu.

Vi har nå etablert nettsiden for BBB prosjektet, og er offisielt i gang. Bruk gjerne denne nettsiden for å oppdatere og orientere deg om utviklingen av kollektivløsninger på Fornebu.

Gå inn på nettsiden – og trykk på en av fanene oppe til venstre. Du vil da få tilgang til det meste som allerede er publisert omkring denne tematikken.

Siste frist!

Snarøen vels stipend for 2013 ble tildelt Nils Ellefsen.

Fristen for å søke om midler i 2014, utløper i dag!

På Snarøydagen 2013 ble vellets stipend på Kr. 25.000,- tildelt en av våre lovende unge tennisspillere. Stipendet er en personlig premiering til talentfulle barn og unge innenfor vellets nedslagsfelt.
Noen av Nils sine prestasjoner og resultater:Nils Ellefsen (2)
 • Nr 1 på Norges Tennisforbunds juniorranking totalt under hele 2012
 • Nr 1 på Norges Tennisforbunds seniorranking herrer i desember 2012
 • Nr 326 på den globale juniorrankinglisten ITF ( International Tennis Federation list)
 • Norgesmester i mixed double innendørs for junior mars 2012
 • Norgesmester i mixed double utendørs for junior august 2012
 • 2. plass i singel innendørs innendørs junior NM mars 2012
 • 2.plass i singel utendørs junior-NM august 2012

Prisvinneren er snart 20 år gammel og er født og oppvokst på Snarøya. Han har valgt å kombinere utdannelse og tennis og har fått tilbud fra flere universiteter i USA om utdannings stipend. Han har brukt 2013 til å ta artium ved Wang Toppidrett med gode karakterer, besøkt flere universiteter i USA og spilt noen proffturneringer i utlandet. Valget ble University of Kentucky i Lexington hvor han stortrives med både tennis og skole. I høst vant han en turnering i USA, og nå er han midt inne i den travle vårsesongen med lagkamper stort sett hver eneste helg. Til sommeren vil han bruke ferien til å satse videre på proffturneringer i utlandet. Og da blir stipendet fra Snarøen Vel et godt bidrag.

En flott sport!

En flott sport!

 

Far; Jon-Egil Ellefsen tok imot prisen på vegne av Nils. På bildet mor til Nils, og Styreleder Paal Alme, som hadde gleden av å dele ut prisen.

Far; Jon-Egil Ellefsen tok imot prisen på vegne av Nils. Marie – mor til Nils til høyre i bildet og på andre siden Styreleder Paal Alme, som hadde gleden av å dele ut prisen.

Far til Nils hadde følgende hilsen under utdelingen:

Jeg skal hilse fra Nils. Han skulle veldig gjerne vært her i dag, men er forhindret fordi han nettopp har begynt sine studier ved University of Kentucky.
Det var her på Snarøya han startet sin idrettskarriere, også med fotball og bandy før tennisen ble hans hovedidrett.
Han er svært glad og stolt for at Snarøen Vel har tildelt ham ungdomsstipendet. Det vil være til stor hjelp og inspirasjon for hans videre tennissatsing.
Nils skal nå være fire år i USA, hvor han både skal utvikle seg tennismessig og studere business.
Både Nils og resten av familien retter også en stor takk til Snarøen Vel for det fine arbeidet dere gjør med bl.a. barne- og ungdomsstipendet, som er en fin inspirasjon for ungdommen og derved bidrar til et godt lokalmiljø. Tusen takk!

 

 

Snarøykilen Båthavn – nå på nett!

Har du ikke fått det med deg ennå – så forteller vi det her:

Snarøykilen Båthavn har valgt å bruke vellets hjemmesider til å formidle sine budskap til medlemmene og til potensielle båteiere i området.

Vellet har laget en egen lenke til båthavnens sider – som du finner til høyre for denne teksten.  

Trykk på lenken – og du er inne i vårt maritime hjørne.

Velkommen!  🙂

Den som venter…..

Det gamle ordtaket:

”Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves”

må kunne brukes i denne saken.

Rekkverk på Tandbergodden (3)

Rekkverk er satt opp for å sikre turveien på Tandbergodden

Rekkverk på Tandbergodden (1)

Vi håper dette vil fungere godt!
Det er snekker Torkel, som til slutt tok på seg jobben med å få satt opp rekkverket. Bekostet av vellet.

 

 

Allerede på forsommeren fikk vellet en henvendelse fra den glade seniorgruppen, som flere ganger i uken går tur på Snarøya: «Kunne styret i vellet sørge for at den glatte trappen ved Tandbergodden kunne utstyres med et rekkverk?”

Selvsagt fikk gruppen et positivt svar på denne anmodningen, men løsningen har tatt tid. Det er flere årsaker til det – nå gleder vi oss imidlertid over å kunne ønske ”den glade vandrer” velkommen til rundtur i vårsol og trygge omgivelser.

Trykk på bildet – og få det opp i STORT format 🙂

Spreke damer på onsdagsvandring (4)

En glad gjeng på tur ved Horsletjernet (2012)

Damene fra Seniorsenteret på tur (5)

Onsdagsvandrerne på tur ved Fürst

Det ble renn!

Topp innsats - Foto Øistein Lie

Det ble konkurrert i både klassisk og fristil – etter eget forgodtbefinnende…
Foto: Øistein Lie

Lions barneskirenn på Storøyodden:

Værgudene var definitivt ikke på arrangørenes side da Lions Club Snarøya-Fornebu arrangerte sitt etter hvert tradisjonelle barneskirenn på Storøyodden søndag.  Regn og mildvær hadde tæret hardt på løypene som klubbens medlemmer møysommelig hadde preparert på lørdag. Men til tross for OL, nedbør og usiktbart vær, var det flere som kom til startstedet og lurte på om de ville finne noen der. Og det gjorde de;

Lions holdt sin lovnad om at de skulle være på plass uansett vær.

Det spredte tilsiget tatt i betraktning ble det mer individuell start enn fellesstart. Men barna tok løpet på alvor og forserte både issvuller og gresstuster, dels sekundert av ivrige foreldre.

Etter løpet vanket det gullmedaljer og premier, solbergtoddy, pølser og hamburgere. Og for de modigste, som var i flertall, sto hoppbakken for tur. Kollenhopp stilte med sin mobile rekruttbakke og her ble det  satt personlige rekorder, om ikke akkurat bakkerekorder…

Alle hadde det moro, men Lions Club Snarøya-Fornebu håper definitivt på bedre vær og flere ivrige barn neste år. Flott tiltak – all ære til arrangørene!

Barneskirenn på Storøya

Trodde du at vinteren 2014 var på vei over i historien?  Selv om mildværet de siste dagene har tæret godt på snøen, er Lions på plass med sitt «Lions Ski Run» til helgen.

Lions Ski Run 2013 nettside

Klare til start

Søndag 9. februar er det bare å stille opp med ski på beina ved kiosken på Storøya – og glede deg over at noen tar tak og arrangerer slike flotte arrangementer for våre innbyggere. Startskuddet går Kl. 11:00 for påmelding – og første løper slippes ut i sporet Kl 11:30.

Lions Ski Run 2013 (

Ingen for liten – og ingen for stor. Nesten 🙂

Her finner du svar på det du måtte lure på: Ski Run brosjyre 2014

Og er du i tvil om dette er noe for deg og din familie, så kan du ta en titt på reportasjene fra tidligere arrangementer her: http://snaroenvel.no/?s=lions+ski+run

Hopprennet var svært populært:

Lions Ski Run 2013 (18)b

Uante lengder ble oppnådd i hopprennet

Og premiering er alltid topp:

Gull til alle - i alle klasser!

Gull til alle – i alle klasser!

Lions Ski Run 2013 (73)

Glade gullvinnere fra Lions Ski Run 2013

Velkommen til salsa

Gamle Fornebu Kultursenter inviterer søndag 2. februar 2014 til skikkelig dansefest.

Organisasjonen har leiet inn en profesjonell danser, som vil fremføre sine nummer i Kunstnergaten på søndag.

I tillegg holder museene og atelierene åpent mellom Kl. 13:00 og 16:00 – så her blir det mye å ta seg til – for store og små.

Invitasjonen kommer her: Get ready for carneval

Økonomiske bidrag fra vellet 2013

Spleis30.000 kroner fordelt på tre bidrag på 10.000 hver, er vellets forsinkede julegave til tre sentrale organisasjoner på Snarøya, som alle har stor betydning for våre barns oppvekst og trivsel.

Vellet har for 2013 delt ut noe mindre summer enn tidligere, da vi er i prosess med et par større prosjekter for oss selv, som muligens vil komme til å legge beslag på en del av våre oppsparte midler. I denne sammenheng kan det være greit å være litt forberedt, slik at vi ikke setter oss selv i en knipe dersom disse prosjektene blir en realitet. Hva disse prosjektene er, kommer vi tilbake til, litt senere i 2014. De tre som søkte om midler for i 2013 er:

 • Snarøya sjøspeidertropp

 • Snarøya skoles musikkorps

 • Snarøya sportsklubb

Med basis i søknadene, kan vi allerede nå fortelle at midlene vil bli anvendt som følger:

 • Sjøspeiderne er i gang med store planer for hytta i Mortenskogen. Den trenger oppgradering på flere områder – og pengene vil komme godt med i dette arbeidet. At man også stadig må gjøre oppgraderinger på M/S Spleis, gjør at gruppen har et stort behov for støttemidler, for å holde kvalitet på sine aktiviteter.
Uten korpset - ingen ordentlig 17. mai!

Uten korpset – ingen ordentlig 17. mai!

 • Korpset har store utgifter til både instrumenter og instruktører. I år har vellet ikke satt noen spesiell ramme for bruken av tildelte midler, men overlater til korpset, selv å styre pengene dit de trengs mest.

 

 

 

 

 • Sportsklubben fikk i fjor Kr. 15.000,- til oppsetting av skilt på Sportshytta. De fikk imidlertid full klaff i sin søknad til klubbens venneforening, som fullfinansierte dette. De har derfor Kr. 15.000,- på konto, som sammen med årets bevilgning på Kr. 10.000,- utgjør Kr. 25.000,-  Med et slikt beløp til disposisjon, vil vellet gjøre det mulig for klubben å gå til innkjøp av et topp lydanlegg til hallen.
Stor stemning blant håndballjenter 2003 på Kick-off

Stor stemning blant håndballjenter 2003 på Kick-off

Det gleder oss stort, at Snarøen vel kan være finansiør av dette,  som vi vet er svært etterlengtet for håndballgruppa.

Snarøen vel – stipend 2014

Snarøen Vel søker barn og ungdom fra lokalmiljøet!

I forbindelse med vellets 100-års jubileum i 2010 ble det etablert et stipend med årlig utdeling av midler til barn, ungdommer eller frivillige ledere som bidrar til barne- og ungdomsarbeidet innenfor Vel-området.

Vi søker nå etter kandidater til 2014

Uncle-Sam-289x300

Her kan du se utlysningsplakaten; Stipendplakat _2014 a3 (2)

Under fanen «Snarøen vel -Stipend» i headingen på denne siden, kan du finne statuttene for utdelingen.

Artikkel om fjorårets vinner kommer også her ganske snart!

Medlemsregistrering


Klikk her, eller på bildet, for å registrere deg i vellets medlemsbase. Bruk medlemsnummer fra tilsendt giro når du logger deg inn. Gjelder kun eksisterende medlemmer. Ønsker du å bli medlem finner du informasjon her.

Snarøykilen Båthavn