Østers - til glede og frustrasjon

Østers – til glede og frustrasjon

Fra Bærum kommune, har vi fått oversendt en pen anmodning om å offentliggjøre utfordringene vi nå får med Stillehavsøsters i våre farvann.

Pass opp for disse individene på stranden i sommer!
Foto: Bærum kommune

Det er nå stor risiko for å kutte seg opp på stillehavsøsters på strendene i Oslofjorden. Stillehavsøsters er en fremmed art og er ikke ønskelig i Norge. Den utkonkurrerer de norske artene, og i tillegg er den veldig skarp i overflaten og kan gi betydelige skader på huden.

Natur og idrett oppfordrer alle til å være forsiktige ved bading. Bruk gjerne badesko. Ta med plaster hvis du skal på stranda.

Vi oppfordrer også til å gjøre en dugnad med å fjerne disse, men da må man være forsiktige og ha nødvendig verneutstyr så man unngår å kutte seg i hender og føtter. Det vil ha god effekt å fjerne de fysisk så de ikke får formert seg ytterligere.

Vi videreformidler så gjerne denne anmodningen – og håper mange av våre badende øyabeboere, vil ta med seg nødvendig utstyr og få fjernet disse fremmedelementene, før de etablerer seg fast på våre strender. Tenk bare hva som skjedde da brunsneglen kom inn via planter fra andre land…

_______________