Oppslagstavle – eller ei….

Oppslagstavle – eller ei….

Oppslagstavlen på Meny-butikken ble i dag skrudd ned fra veggen, før butikken skal rives.

Vellet har ”i alle år” hatt sin egen oppsalgstavle på butikken. Her har det vært mulig å hente informasjon om aktuelle saker som vellet står bak, samt faktainformasjon om styre og stell.

Tavlen har i mange år blitt flittig brukt og vært et sted man lett kunne ty til, når man skulle hente lokal informasjon om fakta om vårt lokale styre og om aksjoner som er på gang.

Når butikken nå skal rives, var det på tide å ta oppslagstavlen ned.

Umiddelbart melder tanken seg om behovet for slike tavler i dagens nye medieverden; ”Har tiden løpt fra oppslagstavlene?”

Ser en på hvordan noen av disse oppslagstavlene brukes i det daglige, kan en være fristet til raskt å konkludere med at ”denne tid er forbi” – og få tavlene fjernet fra vegger og plasser.

På den annen side; det vil alltid være noen som har behov for å henge opp et oppslag om en aktuell hendelse, en konsert, et tilbud om barnepass eller hugging av trær. Og det er jo også bra å få disse budskapene samlet på få steder, fremfor at stolper og gjerder i hele nabolaget skal pyntes med slike oppslag. Det er ikke alle som har tilgang til hjemmesider og andre kanaler, der budskapene kan spres over nett.

Tavlen ved Snarøyabussens endeholdeplass er nærmest «overgrodd» av budskap. Her trengs en opprydning.

Og så er det et faktum, at ikke alle er på nett, selv om det kan se slik ut.  Det er mange som fremdeles forholder seg passive til nettbasert informasjon, som jo blir en opplagt vinner i kampen om oppmerksomheten, om en bare sammenligner disse alternative kanaler og må velge den ene.

Men altså – kanskje et både og?

Alle foto: Paal Alme