Styrearbeidet er til tider en aktivitet som tar mye tid. Faste møter hver måned må til, for å behandle de saker som er på agendaen. Alt fra aktuelle aksjoner relatert til årstidene; hageavfall- snegleaksjon, pleie av vellets eiendommer og strøing av gangveier  i vintersesongen, skal behandles. Større saker som angår utbygging, nabovarsler, trafikksikkerhet og kommunale saker, er også noe som må behandles grundig, for å sikre våre nærområder. Styret forvalter også et eiendomsfond på nærmere 1 million kroner, noe som krever edruelighet og grundig saksbehandling.

Ut over dette, står ofte aktuelle hendelser på sakskartet, som trafikkavviklingen under Eurovision Song Contest og andre større arrangementer på Fornebu Arena, samt at vellet selv tar initiativ til større arrangementer, som i år med Snarøydagen 28. august 2010. Dette er et arrangement vi gjør i samarbeid med Sportsklubben, som feirer 90 år.

Styret i vellet består av beboere, som på frivillig basis, valgt av årsmøtet, gjør en jobb for fellesskapet. Det er et sosialt og hyggelig fellesskap – og gir den enkelte god anledning til å bli godt kjent i sitt nærmiljø. At styret også et par ganger i løpet av året, samles til hyggelig avslutning før jul og sommerfeien setter inn, gjør arbeidet også mer lystbetont.

Beboere som er interessert i å gjøre en innsats, bes ta kontakt med valgkomiteens formann; Josten Grosås, på mail: jg@hartsang.no

Klikk på bildet – og få det i stort format med billedtekst.