For en beskjeden årskontingent, får du gleden av flere fordeler, som medlem i Snarøen Vel:

  • Vellet representerer Snarøyas beboere i kontakt med kommunen.
  • Deltakelse i felles våropprydning i hagen; ditt hageavfall blir hentet gratis ved din egen hageport – og kjørt til kompostering. Kostnaden dekkes av vellet.
  • Vellet vedlikeholder våre badestrender.
  • Strøsand kjøres hver høst ut til våre sandkasser, for å sikre stier og småveier når det blir glatt.
  • Vedlikehold av området rundt Horsletjernet besørges av gartner, betalt av vellet.

Du kan med god samvittighet benytte deg av alle disse godene – om du er medlem.

Innmelding:  gå til fane «Bli medlem» og ta kontakt!