Adresseforandring kan meldes direkte til vår meldemsansvarlige i styret:

  • Pelle Vedner    
  • Mailto:pelle@tenfour.no
  • Snarøyveien 145 a,  1367 Snarøya
  • Mob.: 900 48 033