Organisasjoner på Snarøya

Snarøen vel ble stiftet 23. oktober 1910 – og rundet dermed 100 år i 2010!

Snarøen vel er en partipolitisk nøytral organisasjon – og vellets formål er å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser, slik våre vedtekter, styret og årsmøtet bestemmer. Vellet fungerer som bindeledd mellom kommunen og lokalbefolkningen og er høringsinstans for Bærum kommune i de bygnings- og reguleringssaker som vedrører allmenne interesser på Snarøya.

Snarøen vel omfatter området som begrenses av Sjøflyhavna, gamle Fornebu Lufthavn, Langoddveien, Hundsund og Snarøysundet.

Opprinnelig var de fleste eiendommene på Snarøya sommersteder, men i dag finner vi kun enkelte boliger, som fremdeles kan betegnes som «hytter».

I dag har vellet over 600 medlemmer – og med en stadig økende befolkning, ser vi at også medlemstallet stiger tilsvarende.

Vellet er opptatt av å ivareta innbyggernes interesser i forhold til sentrale temaer rundt landskap, infrastruktur og miljø – og i dag med stor vekt på samarbeid med Bærum Kommune.

Mange tilbud
På Snarøya finnes det mange foreninger som retter seg mot særinteresser; Bærum seilforening (ex. Vestfjorden seilforening), Snarøya sportsklubb, Snarøen sjøspeidertropp, Snarøya curlingklubb, Snarøya gym- og turn og Snarøya sanitetsforening er eksempler på noen av disse. For enkelt å komme i kontakt med de mange organisasjoner på Snarøya, har vi lagt inn lenker til de viktigste, til høyre for der du nå leser, litt ned på siden. Herfra kan du gå inn på organisasjonenes egne nettsider og oppdatere deg på det du måtte trenge.

Snarøen vel forsøker å bistå befolkning og foreninger best mulig med å tilrettelegge saker av felles interesse, med særlig vinkling mot kommunale og statlige etater. Etter samarbeid mellom Snarøen vel og Bærum kommune kan beboerne på Snarøya i dag rusle langs sjøen på en nyopprettet kyststi. Kyststien strekker seg fra Ankerbrygga til Langoddveien, og har vist seg å bli meget populær, både blant skoleelever på vei til Snarøya skole, og blant øyas turgåere.

Snarøen vel forvalter en rekke eiendommer på Snarøya, og er også koordinator og forvalter av båt- og bøyeplasser i Snarøykilen, på vegne av Bærum kommune.

Hundsund grendesenter er et viktig fellesområde for befolkningen på Snarøya. Foruten ungdomskole og barnehage  har grendesenteret både fotballbane, svømmehall og flerbrukshall.
Badeplassen som er etablert på Storøyspissen er også et flott tilbud i nærmiljøet, ikke minst med de mange sykkel- og turstier som omkranser stranden.

For nærmere informasjon om tilbud i vårt nærmiljø, gå inn på fanen; «Snarøen guide» og orienter deg videre.