Om RATTATA og SANDKASSER

Om RATTATA og SANDKASSER

Skiftende vær, med snø, regn, sol og vind, gjør at våre stier og veier blir glatte – og til dels ufremkommelige. Faren er stor for at man kan falle på «rattata» – noe vi helst vil unngå.

Vellet har derfor strøkasser fordelt på mange plasser på Snarøya – vel utstyrt med sand og spade. Vi er avhengig av melding fra naboene, om noe mangler eller ikke fungerer som det skal, men må nok melde at styret i vellet ikke kan stille opp og strø, selv om noen er i den tro.  :-)

Sandkassene står sentralt ved stier og småveier, der behovet for strøsand er størst. De er ment for fellesskapet – og vi setter pris på om man holder kassene litt under oppsyn, slik at de ikke fylles med søppel og annet skrot. Det skal alle være utstyrt spade – og sand ble fylt opp på senvinteren i år.

Vi regner med at man strør ved behov – og at den yngre garde tar litt ansvar for de som ikke er så bevegelige – og gjør jobben for sine naboer.   Melding er innkommet at det er knapt med sand et par steder, så vi har lagt inn bestilling hos Vaktmestercompagniet, med beskjed om å fylle opp alle kassene. Det gjøres så snart de har kapasitet – men kan ta noen dager nå i julen.

Inntil da, ønsker vi dere alle en fin førjul – og gå forsiktig!