Økonomiske bidrag fra vellet 2013

Spleis30.000 kroner fordelt på tre bidrag på 10.000 hver, er vellets forsinkede julegave til tre sentrale organisasjoner på Snarøya, som alle har stor betydning for våre barns oppvekst og trivsel.

Vellet har for 2013 delt ut noe mindre summer enn tidligere, da vi er i prosess med et par større prosjekter for oss selv, som muligens vil komme til å legge beslag på en del av våre oppsparte midler. I denne sammenheng kan det være greit å være litt forberedt, slik at vi ikke setter oss selv i en knipe dersom disse prosjektene blir en realitet. Hva disse prosjektene er, kommer vi tilbake til, litt senere i 2014. De tre som søkte om midler for i 2013 er:

  • Snarøya sjøspeidertropp

  • Snarøya skoles musikkorps

  • Snarøya sportsklubb

Med basis i søknadene, kan vi allerede nå fortelle at midlene vil bli anvendt som følger:

  • Sjøspeiderne er i gang med store planer for hytta i Mortenskogen. Den trenger oppgradering på flere områder – og pengene vil komme godt med i dette arbeidet. At man også stadig må gjøre oppgraderinger på M/S Spleis, gjør at gruppen har et stort behov for støttemidler, for å holde kvalitet på sine aktiviteter.
Uten korpset - ingen ordentlig 17. mai!

Uten korpset – ingen ordentlig 17. mai!

  • Korpset har store utgifter til både instrumenter og instruktører. I år har vellet ikke satt noen spesiell ramme for bruken av tildelte midler, men overlater til korpset, selv å styre pengene dit de trengs mest.

 

 

 

 

  • Sportsklubben fikk i fjor Kr. 15.000,- til oppsetting av skilt på Sportshytta. De fikk imidlertid full klaff i sin søknad til klubbens venneforening, som fullfinansierte dette. De har derfor Kr. 15.000,- på konto, som sammen med årets bevilgning på Kr. 10.000,- utgjør Kr. 25.000,-  Med et slikt beløp til disposisjon, vil vellet gjøre det mulig for klubben å gå til innkjøp av et topp lydanlegg til hallen.
Stor stemning blant håndballjenter 2003 på Kick-off

Stor stemning blant håndballjenter 2003 på Kick-off

Det gleder oss stort, at Snarøen vel kan være finansiør av dette,  som vi vet er svært etterlengtet for håndballgruppa.