"Og jula varer helt til påske"

«Og jula varer helt til påske»

Nei – det gjør den definitivt ikke!

Så her er det bare å motivere seg til nytt år, med nye muligheter. Og for å støtte oss i dette arbeidet, har sjøspeiderne i Snarøen sjø, også i år sin innsamlingsaksjon med henting av ditt juletre og tomflasker.  En symbolsk sum for denne jobben – og du er med og støtter et viktig tiltak for ungdommer på øya.

Hvordan du skal gå frem, vider vedlagte infoskriv.

Juletreaksjonen 2019