Tiden renner ut....

Tiden renner ut….

Her kan du sjekke når fristen er ute, for å sende inn en anbefaling til vellet om stipend for 2020.

Styret har vedtatt, at frist må overholdes, for at søknad skal tas med til vurdering. Det betyr at søknadsfrist er absolutt. 

Trykk på lenken og se hvor mange dager som er igjen: https://www.timeanddate.no/nedtelling/nyttaar

Hvem kan få stipend:

  • Et barn eller ungdom for oppnådde resultat og god innsats
  • Barne- eller ungdomsgrupper for oppnådde resultat og god innsats
  • Personer som bidrar til barn og ungdomsmiljøet innenfor Velets område
  • Personer som har nye initiativ som inspirerer og gavner Vel-områdets lokale barn og ungdomsmiljø

Skriftlig innstilling sendes Snarøen Vel innen 31.12.2018. Fristen er absolutt.

Mail: post@snaroenvel.no

Her finner du hele utlysningsteksten: https://www.snaroenvel.no/nyheter/stipend-2020/