Nye takter på Snarøya skole?

”Se og bli sett”

Petter Moen – ny rektor på Snarøya skole, har allerede hatt et par uker i sjefsstolen, når vi av fri vilje innkaller oss selv til rektor. Ikke mange gangene i livet, man gjør det!

Han forteller at den første tiden er brukt aktivt til å følge sitt private postulat; ”Se og bli sett ”. Er man rektor på en skole, skal alle elevene vite hvem man er! Derfor har besøk i alle klasser vært på programmet – med en hyggelig målsetting, – å bli kjent.

Rektor Petter Moen blant glade barn på SFO

Rektor Petter Moen blant glade barn på SFO

Vi er interessert i å få høre hvem denne mannen er, som nå har tatt over sjefsstolen på Snarøya skole og som i årene som kommer, skal være med og forme våre barn i deres viktigste leveår. Mannen kan titulere seg som forfatter. Han er innehaver av både Spelemannspris og partibok – og en av grunnleggerne av Lyriaka – gruppen som har den flotte målsettingen: ”å samle folks innerste tanker – og tonesette disse.”

Han forteller at interessen for sang og musikk, nok har vært det som har opptatt ham mest i mange år. Han er ikke sanger selv, men som aktivt medlem i Lyriaka, er det blitt mye sang og musikk, ved siden av ”skolearbeidet”.

Petter Moen forteller at han var opptatt av skapende skriving – og begynte å samle på tekster som barn hadde skrevet. Sammen med Øyvind Gravdal etablerte han Lyriaka i 1996, med mål å samle tanker og ord fra folk i hele landet – og lage sanger av det.

De sendte ut 1.000 brev til 1.000 barneskoler (per brev – dette var før internett) med oppfordring om å skrive dikt. Responsen var enorm – de fikk inn 6 – 7.000 dikt – og hadde en utrolig morsom tid med å lese og sortere disse i forskjellige kategorier.

Spellemannspris i 1997

Diktene ble til en plate som ble hedret med Spellemannsprisen i 1997 for beste barneplate. Han forteller videre, at de har også vært nominert to ganger senere og sammen gitt ut 5 plater, en singel og en bok.

Rektor er Gjøvikgutt. Født i Oslo men flyttet tidlig til Gjøvik. Kom til Nesodden 1993. Han har bodd på Sørumsand og arbeidet der som lærer 1988. Så til Mesnali Ungdomssenter – der han ble lærer for danske barn som skulle lære å gå på ski – og for barn med psykisk utviklingshemming – med tilhørende spesialopplæring. Han forteller at de i perioder også fikk besøk fra Vestlandet – fra barn som bodde i områder uten skog, – der målet kort og godt var å få ungdommen opp i skogområder, for å lære om dette.

Petter Moen har også vært inspektør på Grav og Eiksmarka i 2004 og 2006 – så han regner seg som rimelig godt kjent også i vårt nabolag.

Rektor poserer ved skolens kjære skulptur: "Bueskytteren"

Rektor poserer ved skolens kjære skulptur: «Bueskytteren»

Kulturelle fritidsbeskjeftigelser

På sin fritid synger han – og lager tekster, men understreker at han synger lite selv. Han har underholt på Molde jazz og Kongsberg musikkfestival, så vi må vel regne med at det er et greit nivå på hans kompetanse, som han kledelig forsøker å skjule.Sitt politiske virke, lar han ikke få innvirkning på arbeid i skolesammenheng; her er det barna vi skal ha i fokus. På spørsmål om han har gjort seg noen tanker om flytting fra en ”AP – til Høyrebastion”, svarer han diplomatisk: ”Vi er mennesker alle sammen. Vi kan sette på oss hatter, men jeg mener oppriktig at barna på Snarøya er som alle barn. Og hva er da problemet? Møter med foreldre som kan være forutinntatt, har han ingen problemer med – slike møter handler om respekt. Kanskje jeg kan lære noe av disse foreldrene – og vice versa.” Vi kommer raskt tilbake til kulturdelen – og får høre om byen ”Limerike” – med de lokale stedene ”Notebroen”, ”Gøyaliallala” og hvordan man kan være gjest på ”Kykelikokos” – og hvordan hunden Lyriko snuser opp dikt – og leker med barna.  Mye av dette konseptet, har Petter Moen lyst til å teste ut på Snarøya – og det er ikke utenkelig at SFO får besøk av en Lyriko, som kommer til å utfordre litt andre sider enn realfag og gym.

Storfamilien er aktive musikere

På det personlige plan, forteller Petter Moen at han har fire barn.  Alle begynner å bli voksne, men har sine interesser vel plassert innenfor den kulturelle skolesekken.  Alle gikk de på Steinerskolen – noe han ikke legger skjul på at enkelte i den norske skolen ikke helt kan forstå, at rektor kan flagge som positivt. Men her er han klokkeklar og siterer presten Christian Sommerfelt, en bekjent av familien, som pleide å si; ”Jeg har den ene foten godt plassert utenfor den norske kirke”. Dette å ha erfaring fra flere leire, gir impulser og rike muligheter til å bringe inn nytt til skolen.

Det er klart at Snarøya skole har fått en fargerik rektor i sjefsstolen. En rektor som har klare ambisjoner for hva han vil – men som også er flink til å delegere; «Inspektør Inger har jeg overlatt de fleste oppgaver som krever lokal kjennskap og kunnskap – og jeg er også opptatt av at gode relasjoner til lærerstaben.»

Egentlig handler alt om gode relasjoner – for det skal også svinge i klasserommet! Og vi skal også ha fokus på estetiske læreprosesser.

Beroliget forlater jeg rektors kontor – med diktbok under armen – og stor tro på at våre barn vil få noen fine nye impulser i sin travle skolehverdag. Og at vi kanskje også får en ny aktør på Snarøydagen!

Trykk på bildet – og få det opp i stort format.

Her kan du høre musikk og se filmer fra Lyriaka: http://lyriaka.no/musikk/