Innlegg

Uværet setter sine spor…

Gangbroen mellom Snarøya og Langodden, som går over bekken…