Innlegg

Økonomiske bidrag fra vellet 2013

30.000 kroner fordelt på tre bidrag på 10.000 hver, er vellets…