Innlegg

Snarøen vels stipend for 2012 på Kr. 25.000 går til

Hedda Ødegård Årets stipend ble delt ut av Snarøen vels…