Innlegg

Kollektivfeltet på Fornebu – redigert 4.12.2014

Statens vegvesen har i dag annonser i dagspressen, for å redegjøre…

”Noen har snakket sammen….”

Det kan virke som dette nokså forslitte uttrykket nå er kommet…