Innlegg

Friluftsgudstjeneste på Fornebu

 Lysaker/Snarøya og Høvik menighet inviterer til friluftsgudstjeneste; …

2014 – julemarkedet i kirken

Det er i skrivende stund, bare en uke igjen til julemarkedet…