Innlegg

Dugnad ved Horsletjernet

Tjernet er et yndet sted, som yrer av liv. Endelig fikk vi anledning…