Innlegg

Dronninger i Kongshavn

Intet gleder oss mer, enn å observere flotte Snarøya-fruer…