Innlegg

Årets loppemarked – sett av helgen 17. og 18. oktober!

Vi er oppfordret til å informere nærmere om loppemarkedet…