Innlegg

Nytt navn – større nedslagsfelt

Navnefest - sett av tid lørdag 26.11.2016! Da bytter Lysaker/Snarøya…