Innlegg

Juleprogram Snarøya kirke

Ved en inkurie, ble program med feil tidspunkt for et par arrangementer…