Innlegg

Julemarked 2010

Julemarked - Snarøya Kirke - Lørdag 20. november 2010 "Menigheten,…