Innlegg

Årsmøte 2014 vel i havn

Vellet sliter nok med litt av de samme problemer som kirken:  …