Innlegg

Fritidssenter på Fornebu

På vårparten 2014, ble innbyggerinitiativ for å etablere et…