Innlegg

Trehugst ved Horsletjernet

Vedlikehold av vellets eiendommer Vi er opptatt av å…

Dugnad ved Horsletjernet

Tjernet er et yndet sted, som yrer av liv. Endelig fikk vi anledning…

Årsmøte 2014 i Snarøya kirke

Vi minner alle medlemmer om ÅRSMØTE 2014 Onsdag 30. april…