Innlegg

Dugnad ved Horsletjernet lørdag 2

Dugnad ved Horsletjernet lørdag

Dugnad Horsletjern lørdag 9. november Kl. 11:00 - 15:00 Vi…
Dugnad ved Horsletjernet lørdag 2

Trehugst ved Horsletjernet

Vedlikehold av vellets eiendommer Vi er opptatt av å…
Dugnad ved Horsletjernet lørdag 2

Dugnad ved Horsletjernet

Tjernet er et yndet sted, som yrer av liv. Endelig fikk vi anledning…
Dugnad ved Horsletjernet lørdag 2

Årsmøte 2014 i Snarøya kirke

Vi minner alle medlemmer om ÅRSMØTE 2014 Onsdag 30. april…