Innlegg

Det gikk som vi fryktet….

Springflo og kraftig vind, gjorde store innhugg i brygger og…