Innlegg

Loppemarkedet – en kjempedugnad!

Jeg våger å påstå at loppemarkedene på Snarøya skole, er…