Innlegg

Filosofen Henrik Syse på Fornebu SeniorUniversitet 4

Filosofen Henrik Syse på Fornebu SeniorUniversitet

Møte på FSU – Fornebu Senior Universitet 12. februar sprengte…
«Den politiske situasjonen» - med Harald Stanghelle 1

«Den politiske situasjonen» – med Harald Stanghelle

FSU – Fornebu SeniorUniversitet med sitt aller, aller første…