Innlegg

Det gikk som vi fryktet….

Springflo og kraftig vind, gjorde store innhugg i brygger og…
Stille før stormen 2

Stille før stormen

"Stille før stormen" Det er meldt svært kraftig vind og…