Innlegg

«Den politiske situasjonen» - med Harald Stanghelle 1

«Den politiske situasjonen» – med Harald Stanghelle

FSU – Fornebu SeniorUniversitet med sitt aller, aller første…