Innlegg

Vellykket årsmøte i Snarøen vel – 2015

Samtlige innbyggere på Snarøya hadde fått årsmøteinvitasjon…