Innlegg

Gravearbeid på Snarøya

Det graves på Snarøya - nesten over alt. At det er mange aktører…