Innlegg

Buss eller bil – tog eller bane?

Styret har i lang tid hatt fokus på trafikkproblemene på Snarøya/Fornebu.…