Innlegg

Bigga har seilt fra oss.

Birger Jansen; "Bigga" er gått bort. Det blir stillere i Bruksveien…