Innlegg

Ønsk deg en benk  😊 1

Ønsk deg en benk  😊

Styret i vellet har blitt enige om å gå til innkjøp av nye benker – til utplassering på egnete steder på øya vår.
Ønsk deg en benk  😊 1

Dronninger i Kongshavn

Intet gleder oss mer, enn å observere flotte Snarøya-fruer…