Innlegg

«B-B-B» – «Bane-Buss-Båt» – prosjektet er lansert!

Trafikkforholdene på Fornebu er i ferd med å gi store frustrasjoner…

Buss eller bil – tog eller bane?

Styret har i lang tid hatt fokus på trafikkproblemene på Snarøya/Fornebu.…