Innlegg

Foto: Gaute Gjøl Dahle/DSB

VEDRØRENDE BEREDSKAP PÅ SNARØYA

På vellets årsmøte 27.april i år, hadde vi besøk av en foredragsholder fra Bærum kommune vedrørende beredskapsplaner. Etter foredraget ønsket flere av oss ytterligere informasjon ved f.eks scenarioet «langvarig strømbrudd vinterstid». 31. august fikk Torill Jegard og undertegnede et nytt møte i Sandvika rådhus. Ved dette møtet fikk vi en god innføring om tiltak vedrørende strøm, vann, avløp, aktører, etc. både Foto: Gaute Gjøl Dahle/DSB
Arena for Seniorer

Arena for Seniorer

Bidrag fra Bærum kommune Fornebupiloten, som ble stiftet for…
Pumpehuset pusses opp

Pumpehuset pusses opp

  Pumpehuset - den hvite bua med blå dører, som står…
Bli lys! 2

Bli lys!

"Bli lys" - kampanjen behørig belyst i Budstikka Vellet på…
Bli lys! 2

Pelvikodden – planer om oppgradering

Natur og idrett ønsker å utbedre baderampen/badetrappen ved…
Bli lys! 2

Trehugst ved Horsletjernet

Vedlikehold av vellets eiendommer Vi er opptatt av å…
Bli lys! 2

PLANSEMINAR om FORNEBU

Stor interesse og mange synspunkter om den videre utviklingen…
Bli lys! 2

Alltid velkommen

Kommunen har aldri vært så tidlig i gang med feiing og spyling…