Innlegg

Arena for Seniorer

Arena for Seniorer

Bidrag fra Bærum kommune Fornebupiloten, som ble stiftet for…
Pumpehuset pusses opp

Pumpehuset pusses opp

  Pumpehuset - den hvite bua med blå dører, som står…
Bli lys! 2

Bli lys!

"Bli lys" - kampanjen behørig belyst i Budstikka Vellet på…
Bli lys! 2

Pelvikodden – planer om oppgradering

Natur og idrett ønsker å utbedre baderampen/badetrappen ved…
Bli lys! 2

Trehugst ved Horsletjernet

Vedlikehold av vellets eiendommer Vi er opptatt av å…
Bli lys! 2

PLANSEMINAR om FORNEBU

Stor interesse og mange synspunkter om den videre utviklingen…
Bli lys! 2

Alltid velkommen

Kommunen har aldri vært så tidlig i gang med feiing og spyling…