Innlegg

Årsmøte i Snarøen vel 2016

Samtlige beboere på Snarøya skal ha fått invitasjon til "Årsmøte…