Innlegg

Kveldsbad på Kølabryggen

Ungdommene jeg møtte på vei fra Kølabryggen i kveld, hadde…