Navnekonkurranse

Navnekonkurranse for navneløse stier

Snarøen vel har mange stier, noen med navn og noen uten. Vi vil derfor utlyse konkurranse blant medlemmen for å gi disse 3 navnløse stier et navn.

Send forslag til post@snaroenvel.no

Følgende 3 stier skal navngis, så husk å merke dine forslag med hvilken sti du foreslår navn til.

Sti nr. 1: Hundsundstien langs sjøen mellom pumpestasjonen og tennisbanen.
Navnekonkurranse
Sti nr. 2: Stien fra den gamle helsestasjonen til Haldenskogveien.
Sti nr. 3: Stien langs sjøen fra Haldenveien til Halden brygge med badehusene nedenfor.