Nabovarsel

Telenor Arena får besøk av Justin Bieber 16., 17. og 18. april.

Justin Bieber

Se kartet her, med oversikt over stengte veier:

Trykk her: Trafik Oversikt Bieber nabo

I forbindelse med besøket vil det være økt trafikk av både fotgjengere, busser og biler i området rundt arenaen. Det kommer svært mange unge publikummere, så sikkerheten og inngjerding kommer derfor til å være mer omfattende enn normalt.

I samråd med Asker og Bærum politidistrikt og Statens Vegvesen, vil det bli gjort endringer i infrastrukturen på Fornebu under konsertdagene. Endringene vil bedre sikkerheten på Snarøyveien, men vi som bor på Snarøya må nok belage oss på noen utfordringer disse tre dagene.

Se vedlagte nabovarsel, som viser hvor og når innskrenkningene vil finne sted.

Nabovarsel_Justin_Bieber_telenorarena