Mot lysere tider

Mot lysere tider

Fra i morgen, søndag 22. desember 2019 går vi mot lysere tider!

Dagen er kjent som vintersolverv – og her på Snarøya vil dagen bare være 5 timer 54 minutter lang – under 6 timer – og dermed har vi 18 timer med mørke. Ikke rart vi synes det er «mørkt og trist». Men allerede Lille Julaften får vi et par sekunder mer med dagslys.

Hva er vintersolverv?

Solverv stammer fra norrønt og betyr «solvending».

Vintersolverv på den nordlige halvkule er det tidspunktet der jordens nordakse heller mest mulig vekk fra sola – og dermed mottar minst mulig dagslys. Fenomenet oppstår fordi jorda ikke roterer i loddrett stilling, men med 23,4 graders helning.

På dagen for vintersolverv er jorda i en posisjon i sin runde rundt sola, der nordpolen på grunn av jordas helning vender lengst mulig vekk fra sola.

Ved sommersolverv når solen sin nordligste posisjon på himmelen. De to tidspunktene da solens posisjon er midt mellom solvervene, kalles for jevndøgn.

Når er vintersolverv?

Tidspunktet for når solen snur, faller i år på 22. desember Kl. 05:19. Da er det offisielt vintersolverv.

Frem mot sommersolverv – som i 2020 er 20. juni for den nordlige halvkule – blir dagene i gjennomsnitt 3 minutter og 20 sekunder lengre per døgn.

I tiden like etter vintersolverv øker mengden dagslys langsomt.  Fra mars måned – omkring vårjevndøgn – får vi 5 minutter ekstra dagslys hver dag.  Så nå har du faktakunnskapene som skal til, når noen i juleselskapet begynner å drøfte når vi får mer lys….

Så bare gled deg: Vi går mot lysere tider!