”Mobbing er tull – vennskap er gull! ”

Et herlig syn - med skolens elever som aktører i anti-mobbekampanjen på skolen.

Et herlig syn – med skolens elever som aktører i anti-mobbekampanjen på skolen.

 «Foreldre skaper vennskap» var tema for årets Storøyadag på Snarøya skole.

Artikkelen er oppdatert 15.10.2014- se nederst på siden.

Snarøya skoles anti-mobbekampanje fikk sin flotte markering torsdag, på skolens Storøyadag – med utflukt og konkurranser. Våre 400 elever på Snarøya skole  viser i handling at de tar mobbing på alvor – og med slagordet;

”Mobbing er tull – vennskap er gull! ”

stilte de i dag opp på store fotballbanen til Snarøya sportsklubb for fotografering.

Med dronen til Terje Tinholt, som fotograferte elevene fra 200 meters høyde, fikk vi flotte bilder – med mye symbolikk.

Thomas Trollsås i klasse 5A skal ha æren for slagordet – med kåring på skolen nylig.

Cecilie Mathiesen med teamet; Frida Schia, Camilla Bøhler Bjørk, Stian Trollsås og Trine Mentzoni Klausen har sammen stått for planlegging og gjennomføring, i samarbeid med skolen.

Dette er virkelig noe som fenger blant elevene – og som forhåpentligvis også vil bære frukter i foreldrenes og skolens arbeid mot mobbing.

 Nydelig vær fikk vi også, og med blide elever med god lagånd, kreative lærere med spennende og lærerike poster og engasjerte foreldre på egen vennskapspost, ble dette en dag vi minnes med glede!
Og så fikk vi noen ganske så uvanlige, men artige bilder fra vårt nærmiljø:

Oppdatert 15.10.2014:

Stabæk Fotball ble så imponert over den flotte hjertet barna lagde at de gjerne ville bidra litt.  Deler av A-laget kommer på besøk på skolen i morgen, torsdag 16. oktober.  

De skal da snakke med barna i stor-skolen om holdninger og mobbing.

Skolen får 4 små fotballmål i gave og det er ikke usannsynlig at stor-skole-elevene får billetter til kamp. Så her skjer det stadig spennende saker!