Mitt Snarøya – premiering under Snarøydagen

Publisert av Paal Alme09/11/2010 | Rediger

Konkurransen «Mitt Snarøya» fikk fin oppslutning, med flere spennende innsendte arbeider. Juryen konkluderte med en klar vinner:

Chaninie Tambs mottar førstepremien av Katinka Maraz.

Og her er juryens begrunnelse, oversendt fra juryens formann:

«Hun hadde fine og varierte utsnitt av det som fremstår som et godt nærmiljø.  Hun er ung, men  juryen vil gjerne oppmuntre henne til videre kunstneriske undersøkelser med kamera som instrument. Chaninie har et godt blikk for detaljer, som kan utvikle seg med mer trening. Derfor gir vi henne en bok hvor flere av Norges mest kjente fotografer har bidratt; (boken om Fornebu) og rikelig med fotoprintepapir A4 , for å inspirere til å tenke store formater.»

Chaninies bilder vil i tiden fremover, være utstilt på Hundsund skole – dette er en del av førstepremien hun fikk.

Vi gratulerer!

Trykk på bildet – og få stort format.