Midtsommer!

Idyllisk

Idyllisk

Tradisjonen tro, arrangerte Lions Fornebu-Snarøya stor fest på St. Hansaften – med bål og servering av mat og drikke. I år var det flere fremmøtte enn på lenge, noe som kanskje er begrunnet med stor tilflytting til våre nærområder. Vellets utsendte møtte flere som var på Halden brygge for første gang i sitt liv – og som syntes opplegget var fantastisk flott.

Visste du forresten hvorfor vi feirer St. Hans?

Midtsommer vil du kanskje si – men det er nok bare en del av sannheten;

Sankthans, St. Hans, jonsok eller midtsommer er en kirkelig høytid til minne om døperen Johannes’ fødsel. Dagen feires den 24. juni og er oppkalt etter døperen Johannes’ danske helgennavn, St. Hans. Aftenen den 23. juni, Sankthansaften, er feiringen før fødselsdagen for Johannes Døperen, på samme måte som for eksempel jul -, påske – og pinseaften. Lukasevangeliet gir holdepunkt for at Johannes ble født omkring seks måneder før Jesus og derfor er festdagen fastlagt til 24. juni, seks måneder før Kristi Fødselsfest – Julaften. Så sier Wikipedia…

Vedlagt en liten billedreportasje med noen inntrykk fra kvelden. Trykk på bildet og få det opp i stort format.