Medlemmer i vellet 2019

Medlemmer i vellet 2019

Vellet har siste år hatt en fin vekst i medlemsmassen. Dette synes vi er gledelig – men vi er klar over at det fremdeles er et stort antall husstander som ikke har tegnet medlemskap. Blant disse finner vi også en del som har bodd på øya i mange år – og som nyter godt av vellets aktiviteter.

Medlemskap koster kun Kr. 250,- per år.

Vi er av den oppfatning at medlemskap i sitt lokale vel, er noe noe ALLE som bor på Snarøya burde tegne. Og spesielt når man nyter godt av alt vellet gjør for fellesskapet – og kanskje også er aktiv mottaker av våre tilbud, som hageaksjon, påfyll av strøsand på sentrale stede – samt en mengde  andre trivselsskapende tilbud.