Lære å seile?

doc_54_1

Har du barn, som ønsker å lære å seile, starter Bærum seilforening (klubben fusjonerte i fjor med Vestfjorden seilforening) nå opp i Bruksveien – med grunnopplæring i Optimist-klassen. Tre valgfrie dager fra klubbhuset, bør være noe som gir mulighet for mange til å delta.

Gå inn i vedlagte dokument – og se hva som kreves for å delta på disse kursene:

Dok.: Vil du seile Optimist

3DC5D810E31647318643E4632E8CA789