Kultursenter på Gamle Fornebu

Kultursenteret på Gamle Fornebu er et faktum!

Budstikka slår stort opp, at vi nå har fått bekreftelse på at Gamle Fornebu Kultursenter er en realitet

Budstikka slår stort opp, at vi nå har fått bekreftelse på at Gamle Fornebu Kultursenter er en realitet

Etter flere års arbeid med planer og tanker om et kultursenter på Gamle Fornebu, fikk vi løfte om etablering av et slikt senter, for litt over et år siden.

En stor glede for beboere på Snarøya og Fornebu, som nå får et levende kultursenter i sin umiddelbare nærhet!

Det var i møte med toppledelsen i OBOS, at Jostein Mæland lovet styret i GFK, samt ordfører Lisbeth Hammer Krog og øvrig politisk ledelse og Kultursjef, at området ved det gamle fly-tårnet, skulle bli et Kultursenter, i tråd med de planer GFK tidligere hadde presentert.

Et år etter, like etter at OBOS har tatt over eierskap til området, går så ledelsen i selskapet til Budstikka og flagger at intensjonen etterleves – og at Kultursenteret er et faktum.

http://www.budstikka.no/debatt/fornebu/obos/verdifull-tilvekst-pa-fornebu/s/5-55-248443

 

Senteret teller i dag langt over 100 aktive kunstnere – og vår felles målsetting er at GFK skal bli en kulturperle for Bærums innbyggere. GFK skal bli et senter som skal speile kunst og kultur i videste forstand, men skal også være arbeidsplass og et miljø for de mange enkeltkunstnere som trenger et samlingspunkt for utøvelsen av sin kunst.

Da blir det liv i Gamle Fornebu!

Offisiell åpning av Kulturgaten. Styreleder poserer med et lite utvalg av våre aktive kunstnere på senteret.

Offisiell åpning av Kulturgaten. Styreleder Paal Alme poserer med et lite utvalg av våre aktive kunstnere på senteret.

Kultursenteret huser i dag musikere, aktive kunstnere, dansere, skulptører, museer, treskjærere, glasskunstnere og flere andre utøvere innen faget – og i samarbeid med Bærum kommune og OBOS, regner vi nå med at vi i 2016, i fellesskap skal komme frem til gode løsninger for Kultursenteret – løsninger som OBOS som eier – og som Bærum kommune som regulerende myndighet vil være vel tilfredse med.

Vi tenker selvsagt også på alle voksne og unge som i fremtiden skal bo i området – og være aktive brukere og nytere av de tilbud som et slikt senter skal bli. Det er ikke minst disse gruppene vi har i fokus, når vi jobber for å synliggjøre og profilere våre mål, gjennom aktiviteter, arrangementer og andre happenings på området.

Og det er ikke få slike arrangementer vi har gjennomført de siste fire år – med alt fra kunstutstillinger, tenning av julegran, minnemarkering for Fornebu 75 år – Kunst Rett Vest – 9. april minnemarkering – Snarøydagen (fra nå Fornebudagen) – Italian take off og flere andre enkeltarrangementer, til stor glede for lokalbefolkningen på Snarøya og Fornebu.

(Trykk på bildet – og få det opp i større format)

Bildene viser et lite tverrsnitt av noen av de aktiviteter vi har gjennomført – og av de severdigheter vi har innenfor Kultursentrerets vegger per i dag.

Budstikkas oppslag nylig – med helsides omtale, i tillegg til leder, viser med all tydelighet at felles arbeid mot gode og tydelige mål, er noe som gir uttelling!

 

Velkommen skal du være!